ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ


•Κατάλληλοι για την απορρόφηση αέρα, όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης, εξαιτίας επικίνδυνων αερίων. Χρησιμοποιούνται σε πετροχημικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κλπ.

•Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από αντιστατικό πλαστικό υψηλής αντοχής.

•Κατηγορίας ΙΙ 2G (συνεχούς παρουσίας εύφλεκτου αερίου – υψηλός κίνδυνος ανάφλεξης) και ΙΙ 3G (περιοδικής παρουσίας εύφλεκτου αερίου – μέτριος κίνδυνος ανάφλεξης)

•Ηλεκτροκινητήρας Κλάσης F – IP 55.

•Θερμοκρασία λειτουργίας από –20°C έως +40 °C.

•Μ : Μονοφασικός κινητήρας – Τ : Τριφασικός κινητήρας.