ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης της παροχής του αέρα για τοποθέτηση σε ορθογωνικό αεραγωγό. Πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Αεροδυναμικά πτερύγια από αλουμίνιο περιστρεφόμενα αντίθετα ταυτόχρονα από δύο πλαστικούς οδοντωτούς τροχούς το καθένα για ποιο ομαλή λειτουργία. Οι οδοντωτοί τροχοί βρίσκονται στο εσωτερικό του διαφράγματος για να μην ρυπαίνονται. Τα πτερύγια κατά μήκος, στα άκρα τους, διαθέτουν πλαστικά παρεμβύσματα για καλύτερη στεγανότητα. Η ρύθμιση της γωνίας των πτερυγίων γίνεται χειροκίνητα. Διαρροή αέρα όταν είναι κλειστό: CLASS 2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1751:1998. Είναι δυνατή, με τα κατάλληλα εξαρτήματα, η σύνδεση δύο διαφραγμάτων μεταξύ τους ώστε το ένα να παίρνει κίνηση από το άλλο (ομόροπα ή αντίροπα). Τα πτερύγια είναι παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση.

Επίσης διατίθεται στις παρακάτω εκδόσεις:

DA-ON/OFF 220V: Με ρύθμιση μέσω ηλεκτροκινητήρα on/off 220V.
DA-ANALOGUE 24V: Με ρύθμιση μέσω ηλεκτροκινητήρα αναλογικού 24V.