Ηλεκτροστατικό Φίλτρο

Εφαρμογές
- Κουζίνες εστιατορίων
- Χώρους καπνιζόντων

Περιγραφή
Τα καπναέρια αρχικά διαπερνούν το πρόφιλτρο που συγκρατεί τα μεγαλύτερα σωματίδια και εμποδίζει το πέρασμα τους στο σύστημα των ηλεκτροστατικών φίλτρων. Στην συνεχεία οδηγούνται στην μονάδα ιονισμού οπού τα μικροσωματιδια φορτίζονται θετικά και προσκολλώνται στις αρνητικά φορτισμένες πλάκες του συλλέκτη σαν ρινίσματα σιδηρού πάνω σε μαγνήτη. Στο τελευταίο στάδιο παρεμβάλλεται ένα τελικό φίλτρο όπου συγκρατεί ότι έχει απομείνει. Στο τέλος τοποθετείται το φίλτρο ενεργού άνθρακα στο οποίο γίνεται η πλήρης απόσμηση των αερίων.