ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΙΡΟΚΟ

•Μετάδοση κίνησης μέσω τροχαλιών και ιμάντων.

•Επιτυγχάνονται διαφορετικές αποδόσεις, ανάλογα με την επιλογή κινητήρα και τροχαλιών.

•Τοποθέτηση μέσα σε ηχομονωμένο κιβώτιο Fan Section.

•Δυνατότητα οποιασδήποτε ειδικής κατασκευής κατόπιν απαιτήσεως.

• Για πιο μεγάλες παροχές υπάρχει η επιλογή δύο ή τριών ομοαξονικών εξαεριστήρων (Τύποι : TDA-T2L, T2SR, T2R και TDA-T3R)