ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

Διατίθενται ηλεκτροκινητήρες όλων των τύπων :

•Μονοφασικοί – Τριφασικοί.

•2, 4, ή 6 πόλων.

•Στήριξης Β3 ή Β5