ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Μονόφυλλο διάφραγμα ρύθμισης της παροχής του αέρα για τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό. Αποτελείται από κυλινδρικό σώμα μέσα στο οποίο τοποθετείται κυκλικό πτερύγιο το οποίο περιστρέφεται από 0ο (κλειστό) έως 90ο (ανοικτό). Το κυλινδρικό σώμα και το κυκλικό πτερύγιο είναι φτιαγμένα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Η ρύθμιση γίνεται χειροκίνητα με πλαστικό χειριστήριο. Επίσης διατίθεται στις παρακάτω εκδόσεις:

DAF-M: Ρύθμιση με μεταλλικό χειριστήριο.
DAF-ON/OFF 220V: Ρύθμιση μέσω ηλεκτροκινητήρα on/off 220V.
DAF-ANALOGUE 24V: Ρύθμιση μέσω ηλεκτροκινητήρα αναλογικού 24V.
DAF-M-S: Ρύθμιση με μεταλλικό χειριστήριο και διπλό πτερύγιο το οποίο φέρει ελαστικό παρέμβυσμα για καλύτερη στεγανότητα.
DAF-S-ON/OFF 220V: Ρύθμιση μέσω ηλεκτροκινητήρα on/off 220V και διπλό πτερύγιο το οποίο φέρει ελαστικό παρέμβυσμα για καλύτερη στεγανότητα.
DAF-S-ANALOGUE 24V: Ρύθμιση μέσω ηλεκτροκινητήρα αναλογικού 24V και διπλό πτερύγιο το οποίο φέρει ελαστικό παρέμβυσμα για καλύτερη στεγανότητα.

Στα ηλεκτροκίνητα DAF αν έχουμε υψηλή θερμοκρασία αέρα στον αεραγωγό τότε μπορεί ο ηλεκτροκινητήρας να τοποθετηθεί σε απόσταση 3cm από το πλαίσιο για προστασία (-Α).