Κάνιστρα Χημικής Φίλτρανσης

Κατασκευή

- 100% Άνθρακα: Για την εξάλειψη οσμών και αντιμετώπιση χημικών ουσιών όπως: H25,HF,NOx,SO2,HCL,NH3,μερκαπτάνες, Μερκαπτάνες, VOG£S, σε κουζίνες, χώρους στάθμευσης, εργαστήρια, αεροδρόμια, χημική βιομηχανία, μουσεία, νοσοκομεία, κτλ.

- 100% Αλουμίνα: Για την εξάλειψη οσμών και αντιμετώπιση χημικών ουσιών όπως: αλοευδές, αμινές, εθυλένιο, μερκαπτάνες, οργανικά οξέα, οξείδια του θείου σε χώρους τέχνης και διατήρησης αρχείων, απομάκρυνση εθυλενίου, σε αποθήκες φούρνων και λαχανικών κτλ.

- 50% Ενεργός Άνθρακας - 50% Ενεργή Αλουμίνα: Για την εξάλειψη όπως: HCS,SOx,NOx,CH2O,H25, ενώσεις χλωρίου, σε χώρους με ζώα, χώρους στάθμευσης, τουαλέτες, χώρους καπνιστών, κουζίνες.

Για ειδικές εφαρμογές διατίθονται και άλλα υλικά φίλτρανσης.