Φυσίγγια Ενεργού Άνθρακα - Ενεργής Αλουμίνας

Εφαρμογές
- Φυσίγγια Ενεργού Άνθρακα: Αποκλειστικά και μόνο για την εξάλειψη οσμών και βλαβερών αερίων (όπως π.χ HCl,HF,NOx και SO2) σε κουζίνες χώρων μαζικής εστίασης, βαφεία, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, εργαστήρια, αεροδρόμια, χημικές βιομηχανίες, μουσεία, νοσοκομεία, αποθήκες φυτοφαρμάκων κτλ.

- Φυσίγγια Μίγματος Ενεργού Άνθρακα και Ενεργής Αλουμίνας: Για την εξάλειψη οσμών και βλαβερών αερίων (όπως π.χ HC‹S,SOx,NOx,CH2O,H2S,NH3,VOCS, ενώσεις χλωρίου) σε χώρος με ζώα, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τουαλέτες, χώρους καπνιστών, κουζίνες χώρων μαζικής εστίασης, αποθήκες φυτοφαρμάκων.

Κατασκευή
- Φυσίγγια: Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με bayonet κούμπωμα
- Βάση: Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 1.5mm

Ωφέλη
- Εύκολη τοποθέτηση