ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΙΡΟΚΟ ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

• Τριών ταχυτήτων, 4 ή 6 πόλων.