ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΚΛΙΝΗ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

•Χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται μεγάλη παροχή αέρα με χαμηλό επίπεδο θορύβου