ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΙΡΟΚΟ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΙΡΟΚΟ ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΥΤΑΛΟΕΙΔΗ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΙΡΟΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2800 RPM

ΑΝΤΙΟΞΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ