Ανοξείδωτα Φίλτρα Λίπους

Εφαρμογές
- Απορροφητήρες κουζινών για την συγκράτηση του λίπους
- Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Συγκράτηση υγρασίας και λαδιών
- Συγκράτηση άμμου
- Κλιματιστικές μονάδες

Κατασκευή
- Ανοξείδωτο πλαίσιο πάχους 0.6mm
- Πλέγμα συγκράτησης του φιλτροϋλικού και τις 2 πλευρές
- Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση
- Κατασκευάζονται σε όλα τα προφίλ