ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2800 RPM

• Πιστοποίηση CE.

•Κατάλληλοι για μεταφορά σωματιδίων καθώς και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή πίεση αέρα