Σταθερά Σακόφιλτρα-V

Εφαρμογές
- Κλιματιστικές μονάδες
- Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων
- Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων
- Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα

Κατασκευή
- Κατασκευάζεται με πλαστικό πλαίσιο
- Κατασκευάζεται σε τυποποιημένες διαστάσεις