ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΟΞΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

•Κατάλληλοι όπου υπάρχει διαβρωτικό περιβάλλον.

•Κατασκευασμένοι εξ’ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο ή άλλα αντιοξικού και αντισπινθηρικού τύπου πλαστικά ή ανοξείδωτα υλικά.

•Διατίθενται και εξαεριστήρες οροφής οριζόντιας και κατακόρυφης εξόδου αέρα.

•Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αντιεκρηκτικού μοτέρ.