ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΙΡΟΚΟ


•Μετάδοση κίνησης μέσω τροχαλιών και ιμάντων.

•Επιτυγχάνονται διαφορετικές αποδόσεις, ανάλογα με την επιλογή κινητήρα και τροχαλιών.

•Τοποθέτηση μέσα σε ηχομονωμένο κιβώτιο Fan Section.

•Δυνατότητα οποιασδήποτε ειδικής κατασκευής κατόπιν απαιτήσεως.