Σταθερά Σακόφιλτρα Ενεργού Άνθρακα - V

Εφαρμογές
- Ικανό να απορροφήσει μυρωδιές σε γραφεία, εστιατόρια, εργαστήρια κτλ.
- Σαν κύρια φίλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Κλιματιστικές μονάδες
- Αποθήκες φυτοφαρμάκων

Κατασκευή
- Κατασκευάζονται με πλαστικό πλαίσιο
- Κατασκευάζονται σε τρείς τυποποιημένες διαστάσεις

Ωφέλη
- Μεγάλη επιφάνεια φίλτρανσης με μικρή απαίτηση σε όγκο
- Μπορεί να δεχτεί υψηλό φορτίο πίεσης
- Ιδιαίτερα σταθερή και ανθεκτική δομή