Συμπαγή Επίπεδα Φίλτρα

Εφαρμογές
- Κλιματιστικές μονάδες
- Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων
- Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων
- Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα

Κατασκευή
- Κατασκευάζεται με πλαστικό ή χάρτινο ή γαλβανιζέ πλαίσιο
- Κατασκευάζεται σε οποιαδήποτε διάσταση
- Κατασκευάζεται σε προφίλ 48mm και 96mm