ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

•Κατάλληλοι για την απορρόφηση αέρα, όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης, εξαιτίας επικίνδυνων αερίων. Χρησιμοποιούνται σε πετροχημικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κλπ, όπου απαιτείται τοποθέτηση στην οροφή.

•Βαμμένο μεταλλικό ή ανοξείδωτο πλαίσιο. Φτερωτή από αντιστατικό πλαστικό υψηλής αντοχής ή αλουμίνιο.

•Ηλεκτροκινητήρας Κλάσης F – IP 55.

•Θερμοκρασία λειτουργίας από –20°C έως +40 °C.