Πρόφιλτρα Επίπεδα PAINT STOP

Εφαρμογές
- Καμπίνες βαφής αυτοκινήτων, επίπλων
- Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα

Κατασκευή
- Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0.5mm
- Πλέγμα συγκράτησης του φιλτροϋλικού και στις 2 πλευρές
- Κατασκευάζονται σε όλες τις διαστάσεις
- Κατασκευάζονται σε όλα τα προφίλ